Αρ. Αδείας Επ. Επιμελητηρίου Αθηνών: 302221


Ασφάλιση Ζωής

H GLbrokers σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πλέον καταξιωμένες ασφαλιστικές εταιρίες παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα ζωής για εσάς και την οικογένεια σας. Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πρόωρης απώλειας ζωής, καλύπτοντας τόσο προσωπικές όσο και οικογενειακές ανάγκες.

Η ασφάλεια ζωής παρέχει στους δικαιούχους το κεφάλαιο που προβλέπεται από το αντίστοιχο συμβόλαιο προκειμένου να καλύψουν τρέχουσες δαπάνες, αποπληρωμή στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, πληρωμή φόρων κληρονομιάς, υποχρεώσεις προς τρίτους, χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών κ.α.

Moto660x220

Ασφάλεια Οχημάτων/Σκαφών

Η ασφάλιση αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας είναι υποχρεωτική από τον νόμο και αφορά κυρίως  την κάλυψη της αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές απέναντι σε τρίτους. Παράλληλα προαιρετικά διατίθενται μια σειρά από συμπληρωματικές καλύψεις που μπορείτε να επιλέξετε όπως:  ασφάλιση πυρός,  κλοπής, ασφάλιση μικτής, ασφάλιση τρομοκρατικών ενεργειών, κακόβουλων πράξεων, και άλλες.

Η εταιρεία GLbrokers, σας προσφέρει την δυνατότητα να προστατέψετε ανάλογα με τις ανάγκες το αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα σας μέσα από την πληθώρα των ασφαλιστικών υπηρεσιών και πακέτων που προσφέρουμε.

Home660x220

Ασφάλιση Περιουσίας

Ασφάλιση περιουσίας είναι ένας ευρύς όρος που αναφέρεται σε ασφάλιση που προστατεύει την περιουσία σας. Αυτό μπορεί να είναι υλική περιουσία ή ακόμα και η ιδιότητα σας. Επίσης μπορεί να αφορά περιουσία ιδιώτη αλλά και εμπορικό κίνδυνο.
Συνήθως η  ασφάλιση περιουσίας χωρίζεται σε:

-Ασφάλιση ιδιόκτητης κατοικίας
-Ασφάλιση ενοικιαστή